CSEI SIGHETU MARMATIEI

este o instituţie modernă care îşi propune construirea premizelor pentru înzestrarea copiilor cu cerinţe educative speciale cu competenţe, deprinderi şi abilităţi atât pentru câştigarea independenţei personale cât şi pentru realizarea obligaţiilor socio-profesionale în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii.

Servicii oferite

Accesări: 4628

SERVICIILE OFERITE DE CSEI SIGHETU-MARMAȚIEI ȘI BENEFICIARII ACESTOR SERVICII

            Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu-Marmației asigură următoarele servicii specializate:

a) educație specială și specializată copiilor/elevilor/tinerilor cu dizabilități;

b) compensare prin terapii specifice pentru copiii/elevii cu dificultati de învățare, dificultăți de dezvoltare, dificultăți de adaptare, tulburări de limbaj, tulburări de comportament, dizabilități mintale, senzoriale, fizice, neuromotorii și asociate;

c) evaluarea psihopedagogică a competențelor fundamentale;

d) evaluarea, diagnosticarea, orientarea școlară și profesională a elevilor din gradiniță/clasa a IV-a/clasa a VIII-a;

e) asistență educațională și terapeutic-recuperatorie pentru copiii/elevii cu CES integrați în unitățile de învățământ de masă;

f) informare și consiliere pentru părinți;

g) informarea și consilierea cadrelor didactice;

h)  consiliere psihologică.

Unul dintre  obiectivele majore ale educaţiei speciale este stimularea ariilor principale de dezvoltare (fizică, perceptivă, intelectuală personală şi socială) ale copilului. Pe acesta se axează şi structura primară a curriculei şcolare, urmând ca obiectivele şi componentele ei constitutive să fie adaptate în funcţie de particularităţile individuale ale copiilor, a gradului deficienţei mentale şi a nivelului de şcolarizare.

O mare pondere din activitatea desfăşurată în şcoală o au activităţile terapeutice (stimulare cognitivă, ludoterapia, terapia ocupaţională, terapia senzorială, psihoterapia de expresie, terapia psihomotricităţii şi abilităţii manuale, dezvoltarea autonomiei personale și sociale) ce urmăresc dezvoltarea, ameliorarea sau compensarea dizabilităţilor care apar la copii.

Consilierea, recuperarea şi compensarea, sunt procese în care un profesionist stabileşte o relaţie bazată pe încredere cu o persoană care are nevoie de sprijin, asigurând exprimarea ideilor şi sentimentelor în legătură cu o problemă şi oferă sprijin pentru un  nivel optim de dezvoltare a resurselor personale.

În perspectiva optimizării serviciilor aduse copiilor aflaţi în dificultate, modalitatea principală prin care se realizează recuperarea deficienţelor fizice este, indiferent de numele utilizat, kinetoterapia, CFM sau corectarea deficienţelor fizice.

            Specialiştii din şcoală acţionează prin diverse modalităţi, sprijinind integrarea copiilor şi asigurând diverse servicii de expertiză, diagnosticare şi recuperare, prin Planuri de Interventie Personalizate.  În logopedie se pune accent pe consolidarea pronunţiei sunetelor şi însuşirea literelor, formarea percepţiei fonematice corecte etc. Dezechilibrele psihomotorii sau senzorio-motorii sunt corectate prin terapie senzorial-motorie. Aceasta se desfășoară în special în camera senzorială.

 

Activitatea Comisiei Interne de Evaluare Continuă este  direcţionată pe acţiuni de tipul:

·        evaluarea iniţială a tuturor copiilor/elevilor nou veniţi în grădiniţă sau şcoală,

·        monitorizarea diagnosticului elevului dat de SEOSP

·        identificarea elevilor cu dificultăţi de adaptare şi de învăţare din şcolile de masă arondate,

·        elaborarea, recomandarea şi aplicarea unor strategii actualizate de învăţare, adaptate tipului şi gradului de deficienţă.