MODALITATEA DE ÎNSCRIERE A COPIILOR LA CSEI SIGHETU-MARMATIEI

 

            Pentru înscrierea în învăţământul special, fiecare copil trebuie să fie evaluat de către Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională.

            Propunerea/cererea de evaluare a copilului, este însoţită de un dosar care conţine următoarele acte:

a) Cerere-tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională;

b) Copie a certificatului de naștere a copilului sau a actului de identitate;

c) Copii ale actelor de identitate a părinților/reprezentantului legal;

    d) Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;

e) Ancheta socială;

f) Fișa medicală sintetică;

g) Certificatul medical;

h) Fișa de evaluare psihologică;

i) Fișa psihopedagogică;

j) Copie a foii matricole/adeverință care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ;

k) Copie a ultimului certificat de orientare școlară și profesională, la reorientare.

 

Descarcă documentele necesare: