CSEI SIGHETU MARMATIEI

este o instituţie modernă care îşi propune construirea premizelor pentru înzestrarea copiilor cu cerinţe educative speciale cu competenţe, deprinderi şi abilităţi atât pentru câştigarea independenţei personale cât şi pentru realizarea obligaţiilor socio-profesionale în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii.

Revista scolii

Accesări: 950
                   ISTORIC

                 În noiembrie 1990, după mai multe discuţii ale factorilor de decizie din judeţul Maramureş, şi anume: Asociaţia de Ocrotire a Copiilor Handicapaţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, cu acordul forurilor superioare s-a hotărât înfiinţarea şi funcţionarea în municipiul Sighetu-Marmaţiei, în cadrul Grădiniţei cu orar prelungit nr.9, sub conducerea doamnei educatoare Ardelean Zamfira a unei grupe combinate de grădiniţă şi a unei clase I pentru copiii cu nevoi speciale din oraş şi comunele apropiate.

                 Şcoala cu Grădiniţa cu Copii cu Deficienţe s-a separat în anul următor( aprilie 1991) de Grădiniţa nr.9, fiind numit un director propriu în persoana doamnei învăţătoare Fa Ileana care s-a preocupat de bunul mers al şcolii până în septembrie 1994.

                 Din aprilie 1991, Şcoala Generală pentru Copii cu Deficienţe s-a subordonat pentru o scurtă perioadă de timp I.S.T.H.- ului, revenind în subordinea M.E.N. în anul şcolar 1993-1994.

                 Mărindu-se în fiecare an şcolar numărul de clase, de elevi, doamna director prof. Pop Sofia numită la 1 septembrie 1994, a propus ISJ Maramureş găsirea unui spaţiu adecvat. Astfel, s-a găsit o primă soluţie şi anume aceea a adaptării unei părţi a clădirii Grădiniţei cu orar prelungit nr.14 din Sighetu- Marmaţiei ( şi anume, cea care a aparţinut creşei, desfiinţată datorită numărului de copii) în clase.

                 În septembrie 1995, conducerea şcolii este preluată de doamna profesor Bălăi Ermina.

Începând cu anul şcolar 1995-1996 şcoala funcţionează în noul spaţiu, (Strada Tisei nr.1), având 7 săli de clasă, o sală de mese, o bucătărie mică ce nu corespundea normelor sanitare în vigoare şi o sală de sport ce se folosea împreună cu Grădiniţa nr. 14.

                 Deşi am beneficiat de un spaţiu mai mare pe parcursul anilor şi acesta a devenit insuficient astfel că în luna iunie 1998 după o vizită a conducerii Inspectoratului Şcolar Maramureş s-a decis desfiinţarea Grădiniţei cu orar prelungit nr.14 şi atribuirea acestui spaţiu şcolii.

                 Astfel, în anul şcolar 1998-1999 funcţionează în cadrul şcolii o grupă de grădiniţă combinată pentru copii cu nevoi speciale din Sighetu-Marmaţiei, 5 clase la învăţământul primar şi 7 clase la învăţământul gimnazial. De asemenea, şcoala dispune de o sală de gimnastică, 3 cabinete logopedice, bucătărie şi sală de mese conform normelor sanitare.

                 Începând cu anul şcolar 2002-2003 absolvenţii de gimnaziu îţi continuă studiile în cadrul Şcolii Profesionale Speciale prin înfiinţarea a două clase de anul I, profil confecţii îmbrăcăminte şi prelucrarea lemnului. În primii doi ani de activitate, elevii de la confecţii îşi desfăşoară activitatea de instruire practică în cadrul atelierului pus la dispoziţia şcolii de către Grupul şcolar pentru Industrie Mică şi Prestări Servicii. Cu eforturile şcolii şi ale d-nei maistru instructor de la croitorie, începând cu anul şcolar 2004 -2005 se amenajează în cadrul şcolii un modern atelier de croitorie.

                 Conducerea şcolii este preluată în anul şcolar 2005-2006 de doamna profesor Bizău Ileana. In mai 2010, conducerea școlii este preluată pentru scurt timp de d-na prof psiholog Mănăilă Florentina care este schimbata cu 1 septembrie 2010 cu d-na prof. psiholog Bledea Lucia. Începând cu 1 septembrie 2012, direcțiunea școlii este preluată de d-na psiholog Dunca Ileana.

                 Din 9 ianuarie 2017, ca urmare a promovării concursului de director, conducerea este preluată de d-na prof. Marfici Oresia Aurora.

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu-Marmației funcţionează în baza Ordinului de ministru nr. 3868/ 10.06.2013 și schimbarea denumirii din Scoala Gimnazială Specială în CSEI, nr.79  din 29 mai 2013 eliberată de Consiliul Județean Maramureș.

 

PREZENTARE 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă  Sighetu- Marmaţiei reprezintă cadrul instituțional de acțiune care asigură accesul la educație tuturor copiilor, prin educație formală și servicii educaționale acordate copiilor cu cerințe educaționale speciale, școlarizati atât în învățământul special, cât și în învățământul de masă, precum și personalului care este implicat în educația acestora.

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu- Marmaţiei este o unitate de învățământ cu personalitate juridică,  având ca scop și finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea și integrarea școlara și socială a diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu dizabilități.

 

SERVICIILE OFERITE DE CSEI SIGHETU-MARMAȚIEI ȘI BENEFICIARII ACESTOR SERVICII

            Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu-Marmației asigură următoarele servicii specializate:

a) educație specială și specializată copiilor/elevilor/tinerilor cu dizabilități;

b) compensare prin terapii specifice pentru copiii/elevii cu dificultati de învățare, dificultăți de dezvoltare, dificultăți de adaptare, tulburări de limbaj, tulburări de comportament, dizabilități mintale, senzoriale, fizice, neuromotorii și asociate;

c) evaluarea psihopedagogică a competențelor fundamentale;

d) evaluarea, diagnosticarea, orientarea școlară și profesională a elevilor din gradiniță/clasa a IV-a/clasa a VIII-a;

e) asistență educațională și terapeutic-recuperatorie pentru copiii/elevii cu CES integrați în unitățile de învățământ de masă;

f) informare și consiliere pentru părinți;

g) informarea și consilierea cadrelor didactice;

h)  consiliere psihologică.

Unul dintre  obiectivele majore ale educaţiei speciale este stimularea ariilor principale de dezvoltare (fizică, perceptivă, intelectuală personală şi socială) ale copilului. Pe acesta se axează şi structura primară a curriculei şcolare, urmând ca obiectivele şi componentele ei constitutive să fie adaptate în funcţie de particularităţile individuale ale copiilor, a gradului deficienţei mentale şi a nivelului de şcolarizare.

O mare pondere din activitatea desfăşurată în şcoală o au activităţile terapeutice (stimulare cognitivă, ludoterapia, terapia ocupaţională, terapia senzorială, psihoterapia de expresie, terapia psihomotricităţii şi abilităţii manuale, dezvoltarea autonomiei personale și sociale) ce urmăresc dezvoltarea, ameliorarea sau compensarea dizabilităţilor care apar la copii.

Consilierea, recuperarea şi compensarea, sunt procese în care un profesionist stabileşte o relaţie bazată pe încredere cu o persoană care are nevoie de sprijin, asigurând exprimarea ideilor şi sentimentelor în legătură cu o problemă şi oferă sprijin pentru un  nivel optim de dezvoltare a resurselor personale.

În perspectiva optimizării serviciilor aduse copiilor aflaţi în dificultate, modalitatea principală prin care se realizează recuperarea deficienţelor fizice este, indiferent de numele utilizat, kinetoterapia, CFM sau corectarea deficienţelor fizice.

            Specialiştii din şcoală acţionează prin diverse modalităţi, sprijinind integrarea copiilor şi asigurând diverse servicii de expertiză, diagnosticare şi recuperare, prin Planuri de Interventie Personalizate.  În logopedie se pune accent pe consolidarea pronunţiei sunetelor şi însuşirea literelor, formarea percepţiei fonematice corecte etc. Dezechilibrele psihomotorii sau senzorio-motorii sunt corectate prin terapie senzorial-motorie. Aceasta se desfășoară în special în camera senzorială.

 

Activitatea Comisiei Interne de Evaluare Continuă este  direcţionată pe acţiuni de tipul:

·         evaluarea iniţială a tuturor copiilor/elevilor nou veniţi în grădiniţă sau şcoală,

·         monitorizarea diagnosticului elevului dat de SEOSP

·         identificarea elevilor cu dificultăţi de adaptare şi de învăţare din şcolile de masă arondate,

·         elaborarea, recomandarea şi aplicarea unor strategii actualizate de învăţare, adaptate tipului şi gradului de deficienţă.

 

Programul zilnic al şcolii

 

*      745 -8  - servirea micului dejun;

*      8-14 - cursuri

*      masa de prânz se serveşte în două serii

*      12 – 18 - program specific:  terapii de recuperare şi compensare:            

·         Formarea autonomiei personale;

·         Stimulare cognitivă;

·         Terapie de socializare;

·         Terapii ocupaţionale;

·         Ludoterapie

·         Terapie senzorială

·         Kinetoterapie