CSEI SIGHETU MARMATIEI

este o instituţie modernă care îşi propune construirea premizelor pentru înzestrarea copiilor cu cerinţe educative speciale cu competenţe, deprinderi şi abilităţi atât pentru câştigarea independenţei personale cât şi pentru realizarea obligaţiilor socio-profesionale în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii.

Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat

Accesări: 3702

Prezentarea proiectului “Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat” în CSEI Sighetu Marmatiei, jud Maramureș

     În Centrul Școlar de Educatie Incluziva Sighetu Marmației materialele educaționale (portal educațional și lecții interactive) și  echipamentele din cadrul proiectului “Sprijinirea sistemului educaţional special prin portal educaţional dedicat“  au fost utilizate  de cadre didactice la învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, cursurile  de zi și învățământ la domiciliu/ profesor de sprijin.

 Portalul educațional și lecțiile interactive sunt  accesate de cadrele didactice atât în școală cât și la domiciliul elevilor, deoarece cadrelor didactice li s -a pus la dispoziție  CD-ul cu lecțiile interactive în timpul cursului de instruire. In acest sens, profesorii care predau la domiciliul elevilor pot accesa aceste lectii la domiciliul elevilor.

       Portalul educațional și lecțiile interactive pot fi accesate în școala noastră în:

  • Cabinetul TIC/ CES în care se află echipamentele primite în dotare prin proiectul  “Sprijinirea sistemului educaţional special prin portal educaţional dedicat“
  • Laboratorul  AEL - sub supravegherea administratorului de sistem și a cadrului didactic care alege să își desfășoare lecția  acolo 
  • Cabinetul de psihodiagnoză unde psihologul lucrează  individual sau pe grupe  cu  elevi din școală
  • Cabinete de logopedie
  • Săli de clase dotate cu calculator și videoproiector
  • La domiciliul elevilor cu învățătorul la domiciliu/ prof. itinerant sau de sprijin

Lecțiile  sunt rulate  în prezența întregii clase -folosind videoproiectoarele din dotarea școlii  în cabinetul AEl/TIC/săli de clasă , individual la cele 5 calculatoare primite în dotare sau  cu câte un copil în cabinetele în care au fost instalate lecțiile în prezența logopedului/psihologului.

        Cadrele didactice  aleg lecțiile interactive variat, în funcție  de materia predată și caracteristicile elevilor.

Elevilor școlii noastre le plac foarte mult lecțiile interactive, ne solicită  și individual accesarea acestora. În acest sens, pe lângă lecțiile /secvențele folosite în timpul lecțiilor, elevii solicită accesarea lor ca pe o recompensă, ca un bonus în  timpul pauzelor, a terapiilor ocupaționale. Iar acest lucru ne bucură.

                                                                Responsabil cabinet ,          

                                                                              Prof. Marfici Oresia

 

“Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat”

- prezentare proiect -

 

      În cadrul Cererii de propuneri de proiecte strategice P.O.S.C.C.E., lansată în data de 20 august 2008, Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă (U.M.P.F.E.) a depus proiectul strategic: “Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat”.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit dezvoltarea şi stimularea sistemului educaţional special pentru a facilita  copiilor cu cerinţe educative speciale (celor cu deficienţe mentale în particular) o înţelegere mai bună a mediului şi a societăţii  în care se dezvoltă, cât şi pentru a asigura integrarea acestora si participarea activă şi responsabilă la viaţa socială.

În cadrul proiectului s-a urmărit:

  • dezvoltarea şi implementarea de lecţii educaţionale destinate elevilor cu cerinţe educationale speciale, ţinând cont de cerinţele programei speciale, de particularităţile acestui grup de copii şi aliniate la standardele internaţionale de curriculum şi calitate şi la principiile unei educaţii inluzive;
  • deprinderea unor abilităţi de bază în ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor TIC şi a resurselor şi facilităţilor oferite de Internet de către elevii cu cerinţe educationale speciale
  • dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea TIC ca resursă de predare şi integrarea acesteia în educaţie;
  • creşterea capacitatii la nivel central si local de administrare a solutiilor software dedicate imbunatatirii proceselor educationale la nivel de insitutie de învăţământ.

Beneficiile dezvoltării şi implementării unui sistem de eLearning pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale – în particular pentru cei cu deficienţe mentale, sunt numeroase, un astfel de sistem:

Ø  permiţând cadrelor didactice sa  modeleze curriculumul în jurul nevoilor personale ale elevilor cu CES;

Ø  permiţând elevilor cu CES sa învete la timpul lor, în ritmul lor si în mediul lor;

Ø  oferind elevilor cu CES accesul la materiale educaţionale dezvoltate în conformitate cu cerinţele educaţionale specifice.

În acelaşi timp, utilizarea computerului în procesul de predare-învăţare la clasele cu copii cu nevoi speciale duce la:

Ø  o concentrare sporită din partea elevilor cu CES şi deprinderea unor abilităţi de învăţare de bază;

Ø  o facilitare a trecerii de la un subiect la altul, în cadrul lecţiei;

Ø  furnizarea unui feedback prompt elevului şi încurajarea acestuia după fiecare etapă parcursă/ fiecare pas realizat;

Ø  facilitarea accesului la informaţii inclusiv pentru elevii cu dislexie, ţinând cont de posibilităţile variate de reprezentare multi-media ale aplicaţiei implementate (imagini, sunete etc);

Ø   creşterea gradului de autodeterminare al elevului, al independenţei acestuia şi nu în ultimul rând al capacităţii de integrare, prin declanşarea de schimbări pozitive la nivel de relaţii inter- şi intra-personale, al abilităţilor senzoriale etc.

Tehnologiile evolueaza punând la dispoziţie utilizatorilor o functionalitate crescânda, în timp ce aplicatiile software devin din ce în ce mai inteligente si receptive pentru cel care le utilizeaza. Luate împreuna, aceste caracteristici pun la dispozitie noi oportunitati pentru elevii cu CES de a-si personaliza accesul la resursele de învatare digitala în scoala si în afara ei.

Printre activităţile principale ale proiectului s-au numărat:

1. Dotarea cu echipamente

a. Dotarea cu echipamente a Centrului de Date al M.E.C.T.S

 

Echipamente Centru de date MECTS

 Cantitate

Servere de aplicatie

2

Servere Baza de Date

2

Servere de backup

1

Storage Area Network (SAN)

1

Rack (inclusiv infrastructura necesara)

1

 

Dotarea cu echipamente a inclus echipamentele de retea şi dispozitivele necesare pentru conectare (UPS, router, cablare etc), precum şi aplicaţiile software de bază aferente (sistem de operare, baza de date, software de aplicatie, antivirus).

 b. Dotarea cu laboratoare TIC a 140 de unitati de învăţământ speciale

Echipament

Statii de lucru

Notebook

Proiector si ecran de proiectie

Imprimanta multifunctionala

Dotarea cu echipamente va include echipamentele de retea şi dispozitivele necesare pentru conectare (UPS, router, cablare etc), echipamente de conectare la Internet (WAN: Wireless Router/Firewall) precum şi aplicaţiile software de bază aferente (sistem de operare, aplicatii tip office, antivirus).

2. Conectarea la infrastructura broadband a celor 140 de şcoli speciale incluse în proiect

În cadrul proiectului, s-a asigurat legătura broadband pentru 140 de şcoli speciale, potrivit cerinţelor minime menţionate în Ghidul Solicitantului.

3. Formarea beneficiarilor

 

Link util: https://scolispeciale.edu.ro