CSEI SIGHETU MARMATIEI

este o instituţie modernă care îşi propune construirea premizelor pentru înzestrarea copiilor cu cerinţe educative speciale cu competenţe, deprinderi şi abilităţi atât pentru câştigarea independenţei personale cât şi pentru realizarea obligaţiilor socio-profesionale în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii.
Categorie:

Scopul poiectului „“SA STIM MAI MULTE, SA FIM MAI BUNI prin 100 activitati altfel “ vizează  îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor  prin activităţi complementare procesului instructiv educativ de tip formal şi de dezvoltare a nivelului creativităţii prin:

Procesul de învăţare prin joc;

Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;

Organizarea adecvată a ambientului educativ;

Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare;

Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.

Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:

Limbajul, vorbirea (pronunţia şi  tipul de comunicare verbală);

Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm);

Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare totală ,etc.);

Adaptarea la situaţiile  propuse, gradul de cooperare şi de atenţie;

Acţiuni şi mişcări necontrolate ( agitaţie, ticuri, mişcări ale ochilor, gurii, mâinilor, picioarelor, corpului);

Nivelul de anxietate, reacţia în faţa dificultăţilor sau eşecului.

Proiectul îşi propune :  

Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;

Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  extraşcolară;

Prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar;

Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;

Facilitarea integrării şcolii în comunitate;

Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii  stabilind astfel un  nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare;

Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.

Grupul ţintă

Elevii Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Sighetu Marmaţiei

Persoane implicate în proiect :Profesori, învăţători, părinţi, alte personae din comunitatea locală.                             

Modul de monitorizare a activităţilor:

o   Activităţile vor fi monitorizate pe mai multe nivele: elev, profesor, părinte, conducerea şcolii

o   Prin poze care vor fi prezentate la finalul programului

o   Prin suport video (acolo unde există posibilitatea)

o   Pe pagina web a şcolii (expunerea activităţilor)

Modul de evaluare a activităţilor

o   Se va face atât cantitativ cât şi calitativ

o   Prin discuţii şi dezbateri la orele de dirigenţie

o   Prin realizarea unei fişe de interpretare a activităţilor de către elevi, cadre didactice, părinţi şi direcţiune

o   Prin realizarea unor produse finale: desene, filme, eseuri/compuneri, expozitie fotografică.

 

 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR PENTRU SĂPTĂMÂNA “SA STIM MAI MULTE, SA FIM MAI BUNI”, 16-20  APRILIE 2018

Categorie:

Scopul poiectului „Copilaria si jocul” vizează îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor  prin activităţi complementare procesului instructiv educativ de tip formal şi de dezvoltare a nivelului creativităţii prin:

ü  Procesul de învăţare prin joc;

ü  Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;

ü  Organizarea adecvată a ambientului educativ;

ü  Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare;

ü  Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.

Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:

ü  Limbajul, vorbirea (pronunţia şi  tipul de comunicare verbală);

ü  Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm);

ü  Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare totală ,etc.);

ü  Adaptarea la situaţiile  propuse, gradul de cooperare şi de atenţie;

ü  Acţiuni şi mişcări necontrolate ( agitaţie, ticuri, mişcări ale ochilor, gurii, mâinilor, picioarelor, corpului);

ü  Nivelul de anxietate, reacţia în faţa dificultăţilor sau eşecului.

Proiectul îşi propune :          

ü  Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;

ü  Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  extraşcolară;

ü  Prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar;

ü  Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;

ü  Facilitarea integrării şcolii în comunitate;

ü  Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii  stabilind astfel un  nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare;

ü  Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.

Grupul ţintă

Elevii Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Sighetu Marmaţiei

Persoane implicate în proiect :Profesori, învăţători, părinţi, alte persoane din comunitatea locală.

Modul de monitorizare a activităţilor:

  • Activităţile vor fi monitorizate pe mai multe nivele: elev, profesor, părinte, conducerea şcolii
  • Prin poze care vor fi prezentate la finalul programului
  • Prin suport video (acolo unde există posibilitatea)
  • Pe pagina web a şcolii (expunerea activităţilor)

Modul de evaluare a activităţilor

  • Se va face atât cantitativ cât şi calitativ
  • Prin discuţii şi dezbateri la orele de dirigenţie
  • Prin realizarea unei fişe de interpretare a activităţilor de către elevi, cadre didactice, părinţi şi direcţiune
  • Prin realizarea unor produse finale: desene, filme, eseuri/compuneri, expozitie fotografică.

PROIECTUL SCOALA ALTFEL

SCOALA ALTFEL GRADINITA

SCOALA ALTFEL CLS. PREGATITOARE

SCOALA ALTFEL CLASA I

SCOALA ALTFEL CLASA II

SCOALA ALTFEL CLASA III

SCOALA ALTFEL CLASA IV

SCOALA ALTFEL GIMNAZIU + LICEU