CSEI SIGHETU MARMATIEI

este o instituţie modernă care îşi propune construirea premizelor pentru înzestrarea copiilor cu cerinţe educative speciale cu competenţe, deprinderi şi abilităţi atât pentru câştigarea independenţei personale cât şi pentru realizarea obligaţiilor socio-profesionale în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii.

Istoric

Accesări: 5021
   ISTORIC

                 În noiembrie 1990, după mai multe discuţii ale factorilor de decizie din judeţul Maramureş, şi anume: Asociaţia de Ocrotire a Copiilor Handicapaţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, cu acordul forurilor superioare s-a hotărât înfiinţarea şi funcţionarea în municipiul Sighetu-Marmaţiei, în cadrul Grădiniţei cu orar prelungit nr.9, sub conducerea doamnei educatoare Ardelean Zamfira a unei grupe combinate de grădiniţă şi a unei clase I pentru copiii cu nevoi speciale din oraş şi comunele apropiate.

                 Şcoala cu Grădiniţa cu Copii cu Deficienţe s-a separat în anul următor( aprilie 1991) de Grădiniţa nr.9, fiind numit un director propriu în persoana doamnei învăţătoare Fa Ileana care s-a preocupat de bunul mers al şcolii până în septembrie 1994.

                 Din aprilie 1991, Şcoala Generală pentru Copii cu Deficienţe s-a subordonat pentru o scurtă perioadă de timp I.S.T.H.- ului, revenind în subordinea M.E.N. în anul şcolar 1993-1994.

                 Mărindu-se în fiecare an şcolar numărul de clase, de elevi, doamna director prof. Pop Sofia numită la 1 septembrie 1994, a propus ISJ Maramureş găsirea unui spaţiu adecvat. Astfel, s-a găsit o primă soluţie şi anume aceea a adaptării unei părţi a clădirii Grădiniţei cu orar prelungit nr.14 din Sighetu- Marmaţiei ( şi anume, cea care a aparţinut creşei, desfiinţată datorită numărului de copii) în clase.

                 În septembrie 1995, conducerea şcolii este preluată de doamna profesor Bălăi Ermina.

Începând cu anul şcolar 1995-1996 şcoala funcţionează în noul spaţiu, (Strada Tisei nr.1), având 7 săli de clasă, o sală de mese, o bucătărie mică ce nu corespundea normelor sanitare în vigoare şi o sală de sport ce se folosea împreună cu Grădiniţa nr. 14.

                 Deşi am beneficiat de un spaţiu mai mare pe parcursul anilor şi acesta a devenit insuficient astfel că în luna iunie 1998 după o vizită a conducerii Inspectoratului Şcolar Maramureş s-a decis desfiinţarea Grădiniţei cu orar prelungit nr.14 şi atribuirea acestui spaţiu şcolii.

                 Astfel, în anul şcolar 1998-1999 funcţionează în cadrul şcolii o grupă de grădiniţă combinată pentru copii cu nevoi speciale din Sighetu-Marmaţiei, 5 clase la învăţământul primar şi 7 clase la învăţământul gimnazial. De asemenea, şcoala dispune de o sală de gimnastică, 3 cabinete logopedice, bucătărie şi sală de mese conform normelor sanitare.

                 Începând cu anul şcolar 2002-2003 absolvenţii de gimnaziu îţi continuă studiile în cadrul Şcolii Profesionale Speciale prin înfiinţarea a două clase de anul I, profil confecţii îmbrăcăminte şi prelucrarea lemnului. În primii doi ani de activitate, elevii de la confecţii îşi desfăşoară activitatea de instruire practică în cadrul atelierului pus la dispoziţia şcolii de către Grupul şcolar pentru Industrie Mică şi Prestări Servicii. Cu eforturile şcolii şi ale d-nei maistru instructor de la croitorie, începând cu anul şcolar 2004 -2005 se amenajează în cadrul şcolii un modern atelier de croitorie.

                 Conducerea şcolii este preluată în anul şcolar 2005-2006 de doamna profesor Bizău Ileana. In mai 2010, conducerea școlii este preluată pentru scurt timp de d-na prof psiholog Mănăilă Florentina care este schimbata cu 1 septembrie 2010 cu d-na prof. psiholog Bledea Lucia. Începând cu 1 septembrie 2012, direcțiunea școlii este preluată de d-na psiholog Dunca Ileana.

                 Din 9 ianuarie 2017, ca urmare a promovării concursului de director, conducerea este preluată de d-na prof. Marfici Oresia Aurora.

                 În luna ianuarie 2021, conducerea școlii este preluată de doamna profesor Lucia Ileana Bledea prin decizia de numire cu numărul 1566/18.08.2021 care încetează la data de 17.01.2022.

                 Începând cu data de 17 ianuarie 2022, director al Centrului Școlar de Educație Incluzivă este numită doamna profesor Liliana Maria Vîrsta, prin decizia de numire cu numărul 3496/21.12.2022

                 În același an, în urma promovării concursului de director, prin decizia cu numărul 863/04.04.2022 conducerea școlii este preluată de doamna Liliana Maria Vîrsta

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu-Marmației funcţionează în baza Ordinului de ministru nr. 3868/ 10.06.2013 și schimbarea denumirii din Scoala Gimnazială Specială în CSEI, nr.79  din 29 mai 2013 eliberată de Consiliul Județean Maramureș.