CSEI SIGHETU MARMATIEI

este o instituţie modernă care îşi propune construirea premizelor pentru înzestrarea copiilor cu cerinţe educative speciale cu competenţe, deprinderi şi abilităţi atât pentru câştigarea independenţei personale cât şi pentru realizarea obligaţiilor socio-profesionale în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii.

CEAC

Accesări: 3821

Comisia pentru Evaluarea și asigurarea calității (CEAC) are misiunea de a efectua evaluarea internă a calității educației oferite de Centrului Școlar de Educație Incluzivă  Sighetu Maramației cu scopul de:

• a atesta capacitatea Centrului Școlar de Educație Incluzivă de a satisface așteptările elevilor, prin activităţi de evaluare;

• a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii;

• a îmbunătăţi calitatea întregii activităţi din Centru Școlar pentru Educație Incluzivă;

• a asigura informarea si evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, corp profesoral, personal nedidactic si auxiliar, comunitatea locală etc.);

• a revizui și optimiza politicile și strategiile educaţionale la nivelul unităţii de învățământ.

CEAC realizează evaluarea internă, multicriterială, a unității de învăţământ, a măsurii în care aceasta şi programul său îndeplinesc standardele de calitate.

CEAC coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi de asigurare a calităţii și implementează sistemul de management al calităţii.

 

CEAC elaborează Rapoarte de evaluare internă privind calitatea educaţiei furnizate pe baza standardelor și de asemenea, evaluează, analizează şi propune conducerii acţiuni corective continue, bazate pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe selectarea şi aplicarea standardelor de  referinţă celor mai relevante.

 Raport-anual-de-evaluare-interna-a-calitatii 2020 - 2021

 2019- 2020-Raport-anual-de-evaluare-interna-a-calitatii

 Decizie CEAC CSEI Sighet 

 Procedura operationala - Desfasurarea activitatii in context SARS CoV 

 Decizie CEAC CSEI Sighet 2019 - 2020