CSEI SIGHETU MARMATIEI

este o instituţie modernă care îşi propune construirea premizelor pentru înzestrarea copiilor cu cerinţe educative speciale cu competenţe, deprinderi şi abilităţi atât pentru câştigarea independenţei personale cât şi pentru realizarea obligaţiilor socio-profesionale în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii.
Categorie:

Prin prezenta vă facem cunoscute următoarele: 

 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației prin Serviciile sale, prelucreaza, prin mijloace automatizate si manuale, urmatoarele categorii de date cu caracter personal: numele si prenumele, prenumele parintilor, sexul, data si locul nasterii, datele din actele de stare civila, adresa de domiciliu/resedinta, profesia, studiile, starea civila, situatia militara, imaginea digitala, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate. Activitatile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate in principal prin urmatoarele acte normative:

- Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale

 

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, si ale Regulamentului 679 din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Cererea se poate depune la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației sau poate fi transmisă la adresa de e-mail a entității.

 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei sau Agenției Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege. 

 

Coordonate de contact

Sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este în: Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti

Telefon: 031.805.92.11

Fax: 031.805.96.02

Internet: www.dataprotection.ro

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Director,

Prof. Marfici Oresia Aurora