CSEI SIGHETU MARMATIEI

este o instituţie modernă care îşi propune construirea premizelor pentru înzestrarea copiilor cu cerinţe educative speciale cu competenţe, deprinderi şi abilităţi atât pentru câştigarea independenţei personale cât şi pentru realizarea obligaţiilor socio-profesionale în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii.

Oferta educationala

Unul dintre obiectivele majore ale educaţiei speciale este stimularea ariilor principale de dezvoltare ale copilului.

Proiecte si parteneriate

O mare pondere din activitatea desfăşurată în şcoală o au activităţile terapeutice ce urmăresc dezvoltarea copiilor.

Baza materiala a scolii

12 săli de clasă, sală de mese cu 66 de locuri, cameră senzorială, cameră de terapie ludică, parc de joacă etc.

Prezentarea scolii Istoric

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu-Marmației funcţionează în baza Ordinului de ministru nr. 3868/ 10.06.2013 .

AFLA CARE ESTE MODALITATEA DE ÎNSCRIERE A COPIILOR

Va asteptam cu drag!

  Situația vaccinării personalului  împotriva COVID 19_CSEI Sighet

Viziunea 

CSEI SIGHETU MARMATIEI  este o instituţie modernă care îşi propune  construirea premizelor pentru înzestrarea copiilor cu cerinţe educative speciale  cu competenţe, deprinderi şi abilităţi atât pentru câştigarea independenţei personale cât şi pentru realizarea obligaţiilor socio-profesionale în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii din România.

Misiunea

Misiunea școlii noastre este asigurarea continuității școlarizării elevilor cu cerinţe educative speciale în aceeași unitate prin acreditarea claselor de învățământ liceal de nivel 3, în concordanță cu posibilitățile elevilor dar și cu cerințele pieței muncii din zonă cât și cunoaşterea clară  a trăsăturilor şi calităţilor individuale ale elevilor în vederea promovării culturii, strategiei şi practicii educaţionale din învăţământul special, având ca scop formarea şi dezvoltarea personalităţii autonome şi creative a copilului, care să permită integrarea lui în societate

Obiective

1. Scopul educaţional al CSEI Sighetu Marmatiei:

Aplicarea şi respectarea principiilor „şanse egale pentru toţi” şi „nimeni nu-i superior altuia” plecând de la premiza că diferenţele dintre oameni sunt normale, că învăţământul trebuie să se adapteze la aceste diferenţe şi la cerinţele educative speciale care derivă din ele şi nu copilul să fie obligat să se adapteze unor aserţiuni prefabricate privind scopul şi natura învăţământului.

2.Ținte strategice:

1.   Acreditarea CSEI pentru învățământul liceal de nivelul 3;

2.   Reconsiderarea managementului și al clasei la nivelul CSEI în perspectiva egalizării șanselor ;

3.   Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă;

4.   Serviciile educaţionale să se adreseze cât mai multor categorii de dizabilităţi;

5.   Promovarea imaginii şcolii în comunitate;

6.   Prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare, creşterea performanţei şcolare;

7.   Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii, dezvoltarea acestuia prin atragerea de fonduri extrabugetareşi prin accesarea de fonduri UE;

8.   Incheierea de contracte ferme de colaborare cu agenții economici în ceea ce privește efectuarea stagiilor de practică în atelierele acestora.

 

View the embedded image gallery online at:
http://cseisighetumarmatiei.ro/#sigFreeIdfc3ea5f019

ADRESA

Strada Tisei nr. 1
Sighetu Marmației 435500

E-MAIL

scgencopiidefsighet@yahoo.com

TELEFON

0262 317 308